Uporabljamo nabor različnih tehnik, ki vključujejo nežno zibanje različnih telesnih mas. Gre za ritmično in ciklično gibanje predmeta med dvema prostorskima položajema. Takšni vzorci gibanja so skupni mnogim strukturam v naravi, med katerimi je tudi človeško telo. Oscilacije, povezane s cikličnim gibanjem sklepov, se lahko uporabljajo kot razgibavanje sklepov ali kot masaža mehkega tkiva. S pomočjo te tehnike lahko zmanjšamo bolečino, sproščamo tkiva, pospešimo proces celjenja, povečamo proprioceptivno stimulacijo, zmanjšamo motorični tonus in podobno.